วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

กล่องสวยๆ จากกระป๋องน้ำอัดลม

รูป 1 สอนทำกล่องสวยๆ จากกระป๋องน้ำอัดลม-เบียร์

อุปกรณ์
กระป๋องน้ำอัดลม, ปากกา, กรรไกร
วิธีทำ
  1. ขัดสีที่เคลือบอยู่ที่กระป๋องน้ำอัดลมออกให้หมด
  2. จากนั้น ตัดหัวและท้ายของกระป๋องน้ำอัดลมออก ตัดขอให้เรียบร้อย
  3. วัดขนาดกล่อง วาดลวดลายด้านในกล่องด้วยปากกาหัวแหลม
  4. จากนั้น เข้ารูปกล่อง
  5. ทำซ้ำอีกครั้งแต่ขนาดเล็กลงกว่าเดิมเล็กน้อย สำหรับ ประกบด้านบนและล่าง
  6. จะได้กล่องน่ารักๆสวยๆสำหรับใส่ของใช้